• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (1-9 van 9)

  Voorbeeld
  IJsselvecht: regionale agenda jongeren

  …Pilot regio IJsselvecht: samenwerking werkbedrijf en RMC In deze pilot draait de ondersteuning om de samenwerking tussen het regionaal werkbedrijf en RMC verder te versterken met concrete acties op het gebied van (o.a.) jongeren in een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. De samenwerkende partijen willen een strategische regionale agenda opstellen voor jongeren in een kwetsbare positie. Om dit vorm…

  Meer
  Organisatorisch vraagstuk
  Organisatie

  …mogelijkheid om binnen de regio thema’s te agenderen die vragen om samenwerking tussen onderwijs en gemeentelijke jeugdhulp. Waarschijnlijk worden mbo-instellingen vanaf schooljaar 2018 ook gevraagd deel te nemen aan het OOGO voor het voortgezet onderwijs. Tenslotte is het mogelijk om overkoepelend een regionale educatieve agenda op te stellen. Een regionaal educatieve agenda (REA) is een hulpmiddel zijn om regionale thematieken…

  Meer
  Pagina
  Nuttige links

  …stelselwijziging Jeugd en ondersteuning door transitiebureau Jeugd. www.nji.nl Informatie voor professionals in de jeugdsector over jeugdbeleid en de praktijk van hulp en ondersteuning voor de jeugd. www.delokaleeducatieveagenda.nl Informatie voor gemeenten en schoolbesturen over proces en inhoud van de lokale educatieve agenda en ondersteuningsmogelijkheden voor gemeenten. www.vng.nl Op deze site van de VNG staat actuele informatie over de decentralisatie het sociale…

  Meer
  Nieuws
  Van School naar Werk

  …Voorbeelden en praktische adviezen over het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat is de kern van de brochure ‘Van School Naar Werk’ die onlangs is uitgebracht. De brochure Van School Naar Werk is het resultaat van een project dat voortvloeide uit de zogenoemde PPJ-werkagenda. In deze werkagenda werkten onder meer de ministeries van OCW en SZW,…

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: MBO

  …een verkenning. Nu gaat men daadwerkelijk aan de slag met het ROC als trekker. De ondersteuningsvraag is: Hoe krijgen we alle partijen bij elkaar? Afgesproken is om een sessie te organiseren met ROC, gemeente, UWV/werkbedrijf, REA College en mogelijk nog andere lokale partijen. Het doel is om een gezamenlijke agenda/actielijst op te stellen. Daarvoor wordt de Implementatiescan gebruikt die door…

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: passend werk

  …poging om tot gezamenlijke afspraken te komen tussen gemeente, ROC en Jongerenloket verliep niet succesvol. Doel van de pilot was om het thema ‘kansen voor jongeren met een beperking in het mbo 2-4’ op de gezamenlijke agenda te plaatsen en tot nieuwe initiatieven te komen. In overleg met het de gemeente Nijmegen, ROC Nijmegen, RE College, MEE, Jongerenloket, werkgevers- en…

  Meer
  Nieuws
  Implementatiescan: werkkansen jongeren in kwetsbare positie verbeteren

  …positie’ is een instrument voor beslissers bij scholen, gemeenten en hun netwerkpartners. De scan start met een regionale bijeenkomst van vertegenwoordigers van organisaties uit verschillende domeinen, waaronder onderwijs, werk en zorg. Zij houden hun samenwerking en aanpak tegen het licht. Na deze gezamenlijke analyse volgt een werkagenda op maat met verbeteracties. De implementatiescan is het resultaat van de samenwerking tussen…

  Meer
  Agenda
  Praktijkbijeenkomst over samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie

  …waarin jongeren in een kwetsbare positie centraal staan. Globaal ziet het programma er als volgt uit: 14.00 – 14.30 Ontvangst met koffie en thee 14.30 – 17.15 Welkom, presentatie van praktijkvoorbeelden, discussie 17.15 – 18.00 Afsluiting en borrel Locatie is de Colour Kitchen, Prinses Christinalaan 1, Utrecht Noteer het vast in de agenda; een definitief programma volgt eind september….

  Meer
  Voorbeeld
  Flevoland: jongeren in kwetsbare positie

  …mbo, ook het hbo in de regio betrokken. Het is de intentie om de sturing op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt in de breedste zin te beleggen bij het regionaal werkbedrijf, waardoor een stevige regionale agenda gevoerd kan worden. De bedoeling is de aanpakken concreet te verbinden en uit te werken in een regionaal actieplan. In dit regionaal actieplan is aandacht…

  Meer