• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (22-30 van de 32)

  Pagina
  Transitiedenken

  arbeidsmarkt, bijvoorbeeld wat betreft solliciteren. Na het verlaten van de school gaat het niet alleen om het vinden van werk, maar ook om werkbehoud. Bekend is dat jongeren uit de doelgroep ook op dat punt kwetsbaar zijn. Door de overgang als een transitiefase of –proces te bekijken, ontstaat een ander perspectief: meerdere partijen zijn bij de transitie betrokken en hebben…

  Meer
  Pagina
  Selle van der Woude

  …staan en beschikt over een uitgebreid netwerk binnen werk, onderwijs en zorg, op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Momenteel is Selle betrokken bij verschillende landelijke en regionale onderzoeken en initiatieven gericht op het versterken van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor kwetsbare jongeren, teneinde het toekomstperspectief van deze jongeren te verbeteren. Voor meer informatie en recent uitgevoerde opdrachten zie: www.sellevanderwoude.nl  …

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  1. Krimp & onderwijsaanbod

  …een route kunnen afleggen die bij hen past en die aansluit op de vervolgopleidingen en (regionale) arbeidsmarkt. een financieel levensvatbaar onderwijsaanbod en organisatorische efficiëntie. succesvolle regionale samenwerking tussen vmbo en mbo ten behoeve van doorlopende leerlijnen. het versterken van kennisdeling over schoolgrenzen heen, wat bij kan dragen aan onderwijskwaliteit en professionalisering van docenten. WAT moet er gebeuren? Om samenwerking op…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  9. Terugplaatsing werkzoekenden

  …beroepsonderwijs te sturen (scholingsplicht), maar in de praktijk blijkt dat geen makkelijke route. Ook voor jongeren met een afgeronde opleiding is instroom op de arbeidsmarkt lastig. HOE kan regionale samenwerking helpen? Om het mbo toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor de doelgroep van jongeren en jongvolwassenen zonder werk en zonder startkwalificatie is op verschillende fronten verbetering en vernieuwing nodig. Regionale…

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Zicht op jongeren

  …regionale jeugdaanpak; of die data (versnipperd) aanwezig is, en bij wie; bij wie deze informatie idealiter samen zou moeten komen; of er goede voorbeelden zijn van een dergelijke aanpak; tegen welke knelpunten voorlopers (of volgers en achterblijvers) aanlopen. Mogelijke indicatoren zijn onder meer: Hoeveel jongeren krijgen gemeentelijke ondersteuning of lopen een groot risico op een zwakke arbeidsmarktpositie ? Bijvoorbeeld PrO,…

  Meer
  Pagina
  Praktijkvoorbeelden

  …realiseren. Indien voor deze jongeren geen passend aanbod wordt gerealiseerd kunnen zij na het VSO geen vervolgonderwijs volgen waarmee het risico groot is dat zij tussen wal en schip vallen en ze bijvoorbeeld in dagbesteding terechtkomen. Jongeren die met een aanpast programma een MBO-opleiding zouden kunnen volgen en daarmee een reële kans op een baan in de reguliere arbeidsmarkt zouden…

  Meer
  Pagina
  Vraagstukken

  …Vraagstukken in regionale samenwerking onderwijs-zorg-arbeid Jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt – daar gaat het om. Regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, werkgevers en overige partners maakt het mogelijk meer kansen te creëren. Dat is van belang, met name voor die jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Kansen kunnen…

  Meer
  Pagina
  Kopie – Selle van der Woude

  …  Ton Eimers is als directeur / senior-onderzoeker werkzaam bij KBA Nijmegen. Ton heeft tal van onderzoeken en vernieuwingsprojecten uitgevoerd, onder meer over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaten, kwetsbare doelgroepen in het onderwijs en regionale samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijven. Op dit moment is hij betrokken bij de grote landelijke evaluatie van passend onderwijs. Kenmerkend voor het onderzoek is…

  Meer
  Nieuws
  Pilots gezocht

  …samenwerking om zo knelpunten aan te pakken en op te lossen. Op deze website vindt u informatie over lopende en afgeronde pilots. Het ondersteuningsteam kan ook in uw regio ondersteuning bieden. Heeft u een vraag? Bent u op zoek naar ondersteuning in de vormgeving of uitvoering van regionale samenwerking op het snijvlak van zorg, onderwijs en arbeidsmarkt? U kunt contact…

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  …Pilot regio Zuid-Kennemerland: herinrichting regionaal overleg gemeenten-onderwijs-arbeidsmarkt Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen. Er is…

  Meer