• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (31-32 van de 32)

  Voorbeeld
  Drechtsteden: onderwijs naar werk

  …De opdracht was te komen tot een integrale, preventieve aanpak voor de doelgroep PrO, VSO en entreeonderwijs. Deze aanpak is inmiddels van start gegaan, waarbij de volgende vragen centraal staan: Wat is de eigen verantwoordelijkheid? Waar kan de jongere op aangesproken worden? Welke hulp heeft de jongere nodig om een plek op de arbeidsmarkt te bemachtigen? Daar waar de begeleidende…

  Meer
  Nieuws
  Decentraal Onderwijsbeleid – rapport Onderwijsraad

  …spanningen op gebieden waar onderwijs, jeugdhulp en arbeidsmarkt elkaar raken. n De Onderwijsraad adviseert om de bestuurlijke verhoudingen tussen het Rijk, schoolbesturen en decentrale overheden opnieuw tegen het licht te houden omwille van betere samenwerking bij decentraal onderwijs- en jongerenbeleid. De raad beveelt de rijksoverheid aan om – vanuit haar stelselverantwoordelijkheid – hierover een dialoog te organiseren. De raad ziet…

  Meer