• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (1-10 van 21)

  Veelgestelde vraag
  Waar gaat Regionaal Onderwijsbeleid over?

  …Regionaal Onderwijsbeleid gaat over samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en arbeidsmarkt rondom thema’s die hen (regionaal) verbinden. Eind 2014 is de VNG een meerjarig ondersteuningtraject ‘Van onderwijs naar arbeidsmarkt: Naar nieuw regionaal onderwijsbeleid’ gestart. De VNG wilde gemeenten motiveren en ondersteunen om in samenwerking met onderwijs en werkgevers in de regio een nieuwe invulling te geven aan regionale samenwerking op…

  Meer
  Pagina
  Trainingen en scholingsmodules

  …Het ondersteuningstraject Regionaal Onderwijsbeleid biedt ook scholingsmodules en trainingen aan aan gemeenten en regio’s. Er zijn drie mogelijkheden: Een op maat gemaakte training. Bijvoorbeeld over informatiemanagement op regionaal niveau of over de uitdagingen bij uw regionaal samenwerking. Deze module maken wij op maat voor uw regio of gemeente. Het is ook mogelijk met andere gemeenten of samenwerkingspartners samen aan…

  Meer
  Nieuws
  Decentraal Onderwijsbeleid – rapport Onderwijsraad

  De Onderwijsraad heeft advies uitgebracht aan Staatssecretaris Dekker over de rol van gemeenten op het onderwijsterrein. Door de decentralisaties van o.a. jeugdzorg en WMO en de invoering van Passend Onderwijs hebben zowel gemeenten als onderwijsinstellingen een sterkere rol gekregen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren. De formele rol van gemeenten is echter beperkt. Dit leidt…

  Meer
  Agenda
  Diverse data: module ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk’

  …In het kader van het ondersteuningstraject Regionaal Onderwijsbeleid is het mogelijk om deel te nemen aan een scholingsmodule over regionale samenwerking. Deze training is bedoeld voor beleidsmedewerkers onderwijs en werk&inkomen. Kern van de module is het bieden van handvatten voor de gemeente om de doorgaande schoolloopbaan voor jongeren in een kwetsbare positie te versterken. Dit doen wij door: kennis…

  Meer
  Pagina
  Experts

  …Het project Regionaal Onderwijsbeleid is een ondersteuningstraject voor gemeenten. Diverse experts ondersteunen gemeenten en/of regio’s bij het versterken van de regionale samenwerking rondom onderwijs-arbeidsmarkt-zorg. Het project wordt in opdracht van de VNG uitgevoerd door een consortium van drie bureaus: Oberon onderzoek & advies Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Densa adviseurs Het ondersteuningsteam Regionaal Onderwijsbeleid ondersteunt pilotregio’s en kan ook uw vragen…

  Meer
  Pagina
  Home

  …Regionale samenwerking tussen onderwijs en gemeenten Met het project Regionaal OnderwijsBeleid (ROB) ondersteunde de VNG tussen 2015 en 2017 initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren, waaronder werkgevers. Gemeenten en onderwijs hebben sinds 2015 meer ruimte om samen in te zetten op doorgaande onderwijsloopbanen. Bijvoorbeeld door verbindingen aan te brengen tussen passend onderwijs,…

  Meer
  Nieuws
  Nieuwe handreiking Zicht op jongeren in een kwetsbare positie

  …Gegevensdeling in de regio Veel gemeenten en regio’s worstelen met vragen rondom gegevensdeling en privacy in de samenwerking om jongeren te ondersteunen van school naar werk. Het VNG ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (ROB) heeft op basis van ervaringen met gegevensdeling een praktijkhandreiking gemaakt voor regio’s. Handreiking De handreiking behandelt vragen rondom monitoring, gegevensdeling en privacy. Zo zijn gemeenten en scholen…

  Meer
  Agenda
  3 november: praktijkbijeenkomst over samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie

  …staat niet open voor externe adviseurs. H et programma 14.00 Inloop 14.15 Opening door Paulina Hublart (VNG) en Johan Bokdam (dagvoorzitter en projectleider Regionaal Onderwijsbeleid) 14.30 Regionale samenwerking in de praktijk Presentatie gemeente Utrecht: regionale samenwerking onderwijs en arbeid Presentatie Graafschapcollege/regio Achterhoek: regionale samenwerking onderwijs en zorg Presentatie gemeente Alphen a/d Rijn: integrale intake in de praktijk 15.15 Thema discussies,…

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Hoe krijg ik zicht op de doelgroep?

  …Veel informatie over de doelgroepen (vo, vso, PrO, entree, mbo, jongeren in een kwetsbare positie etc) is al beschikbaar in de regio. Maar hoe krijg je goed zicht op de doelgroep? Hoe krijg je de informatie op een goede (en eenvoudige) manier bij elkaar? Het project Regionaal Onderwijsbeleid werkt momenteel aan een handreiking om u bij deze vraag ondersteuning…

  Meer
  Nieuws
  Pilots gezocht

  …Via project Regionaal Onderwijs Beleid (ROB) ondersteunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren, waaronder werkgevers. Via een aantal pilots wil het ondersteuningsteam ROB concrete ervaringen opdoen met regionale samenwerking op het gebied van onderwijsbeleid. De pilots zijn gericht op het, met de betrokken partijen in de regio, (verder) uitwerken van…

  Meer