• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (1-9 van 9)

  Veelgestelde vraag
  Welke mogelijkheden zijn er om mbo-opleidingen op het vmbo aan te bieden?

  …naar mbo. Met ingang van 1 augustus 2014 is de eerste lichting experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo gestart (zie besluit experimenten doorlopende leerlijnen vmbo-mbo 2014-2022) . De experimenten worden ingericht als doorlopende leerlijn vanaf het derde leerjaar van het vmbo tot en met een diploma mbo. De experimenten vinden plaats als samenwerking tussen een vmbo-school en een mbo-instelling. Er zijn twee…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  2. Vmbo – mbo

  …Aansluiting vmbo – mbo Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. Het is echter ook bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Het is een onderwerp waarbij er voor gemeenten meerwaarde is te behalen: samenwerking tussen vmbo, mbo en gemeenten voorkomt voortijdig schoolverlaten en te sterke onderlinge concurrentie tussen…

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  …een werkgroep ingesteld dat de focus heeft gelegd op de doorstroom van vo naar mbo, havo en naar het hbo en richt zich op een gezamenlijke aanpak van de thematiek van de switchende leerlingen in deze leerroutes. De werkgroep die hiervoor is ingesteld heeft een analyse gemaakt van beschikbare gegevens over de doorstroom van vmbo-tl naar mbo en havo en…

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welk onderwijsaanbod zijn scholen of schoolbesturen verplicht in stand te houden?

  …van het vmbo willen aanbieden, wordt een pilot gestart. Het is uiteraard ook mogelijk om deze problematiek met een fusie aan te pakken. Aanbodverplichting van alle profielen en sectoren Als een school vmbo-t en/of havo/vwo aanbiedt, is de school verplicht om alle vier de sectoren in het vmbo-t en/of alle vier de profielen in het havo en vwo aan te…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  1. Krimp & onderwijsaanbod

  …een route kunnen afleggen die bij hen past en die aansluit op de vervolgopleidingen en (regionale) arbeidsmarkt. een financieel levensvatbaar onderwijsaanbod en organisatorische efficiëntie. succesvolle regionale samenwerking tussen vmbo en mbo ten behoeve van doorlopende leerlijnen. het versterken van kennisdeling over schoolgrenzen heen, wat bij kan dragen aan onderwijskwaliteit en professionalisering van docenten. WAT moet er gebeuren? Om samenwerking op…

  Meer
  Pagina
  Van school naar werk

  …voor wie extra ondersteuning nodig is in het mbo, of jongeren die via vso of praktijkonderwijs voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Jongeren in het reguliere VO (vmbo, havo, vwo) stromen in de regel door naar vervolgonderwijs, niet naar de arbeidsmarkt. Overigens geldt ook voor die groep de afbakening doelgroep passend onderwijs. Op de eerste plaats heeft het te maken met…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  10. Regionale arbeidsmarkt

  …in het onderwijs, waaronder de nieuwe vmbo profielen en mbo programma’s, zijn gericht op het sneller en beter inspelen op ontwikkelingen op de regionale arbeidsmarkt. Binnen het mbo leiden de zorgplichten (die afstemming over opleidingsaanbod in de regio verplichten) tot opleidingen met een duidelijker arbeidsmarktperspectief en vermindering van concurrentie met opleidingen. Deze ontwikkelingen maken het onderwijsaanbod is afgestemd met de…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  …de stagemarkt. Zij proberen ieder de eigen leerlingen onder te brengen. Door veranderingen in beleid en regelgeving zijn vsv, praktijkonderwijs, entree-opleiding, vmbo en mbo nog meer dan voorheen gericht op de regionale arbeids- en stagemarkt. Meer en betere regionale afstemming kan voorkomen dat de zwakste leerlingen (of de zwakste scholen en opleidingen) met lege handen staan. Afstemming is hiervoor nodig,…

  Meer
  Pagina
  Visiestuk

  …voor wie extra ondersteuning nodig is in het mbo, of jongeren die via vso of praktijkonderwijs voorbereid worden op de arbeidsmarkt. Jongeren in het reguliere VO (vmbo, havo, vwo) stromen in de regel door naar vervolgonderwijs, niet naar de arbeidsmarkt. Overigens geldt ook voor die groep de afbakening doelgroep passend onderwijs. Op de eerste plaats heeft het te maken met…

  Meer