• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (1-7 van 7)

  Nieuws
  Pilot regio Haaglanden

  …In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis over de loopbanen van jongeren om te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken. Daarnaast is er bijgedragen…

  Meer
  Voorbeeld
  Haaglanden: PrO naar arbeidsmarkt

  …Pilot regio Haaglanden In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs. Doel van de bijeenkomst is het delen van kennis over de loopbanen van jongeren om te komen tot een gezamenlijke visie en afspraken. Daarnaast…

  Meer
  Voorbeeld
  Nijmegen: MBO

  …trekker. De ondersteuningsvraag is: Hoe krijgen we alle partijen bij elkaar? Afgesproken is om een sessie te organiseren met ROC, gemeente, UWV/werkbedrijf, REA College en mogelijk nog andere lokale partijen. Het doel is om een gezamenlijke agenda/actielijst op te stellen. Daarvoor wordt de Implementatiescan gebruikt die door LECSO is ontwikkeld. Vanuit ROB wordt de voorbereiding, begeleiding en uitwerking gedaan….

  Meer
  Voorbeeld
  Den Haag: ondersteuning VSO/PrO scholen

  …Pilot regio Den Haag De dienst Onderwijs van de gemeente Den Haag wordt vanuit ROB ondersteund rond de vraag: Hoe kan ik als gemeente VSO en PrO scholen ondersteunen bij meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van hun leerlingen? De coaching – in de vorm van een aantal persoonlijke gesprekken en…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  2. Vmbo – mbo

  …ofwel de doorlopende leerling. Daarbij gaat het enerzijds om de voorbereiding van de leerling op de keuze voor vervolgonderwijs (loopbaanoriëntatie, meeloopdagen, oriëntatiestages). Anderzijds gaat het om een goede overgang van naar het mbo (tijdig aanmelding, gebruik overdrachtsdossiers, warme overdracht, monitoring overgang). Doorlopende leerlijnen Een meer intensieve vorm van samenwerking betreft doorlopende leerlijnen. Het gaat om inhoudelijke afstemming van leerinhouden, docenten,…

  Meer
  Voorbeeld
  Den Haag: van PrO/VSO naar arbeidsmarkt

  …Hoe kan ik als gemeente scholen (vso en pro) ertoe bewegen tot meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen te komen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van deze leerlingen? In de gemeente Den Haag heeft ROB een van de beleidsmedewerkers onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op innovatiekracht van PrO en VSO in de…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  5. Uitstroom PrO, VSO, entree

  …verschillende partijen betrokken en mede verantwoordelijk, waaronder in ieder geval de school, de gemeente en betrokken bedrijven. Het transitiedenken biedt een goed handvat om jongeren in de overgang naar werk te ondersteunen. Het onderstreept ook het grote belang van stages in de voorbereiding op werk. De stage is niet alleen een belangrijke praktijkervaring voor de leerling. Vaak wordt de stage…

  Meer