• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Filters

  Zoekresultaten (1-10 van 28)

  Pagina
  Vraagstukken

  Vraagstukken in regionale samenwerking onderwijs-zorg-arbeid Jongeren in de regio kansen bieden op een optimale schoolloopbaan en een succesvolle start op de arbeidsmarkt – daar gaat het om. Regionale samenwerking tussen gemeenten, onderwijs, werkgevers en overige partners maakt het mogelijk meer kansen te creëren. Dat is van belang, met name voor die jongeren die extra ondersteuning nodig hebben. Kansen kunnen…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  10. Regionale arbeidsmarkt

  …kiezen voor opleidingen met werkperspectief. Veel gemeenten vervullen een verbindende rol als het gaat om de inzet van scholen en bedrijven voor de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze van jongeren. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is primair een zaak van scholen en bedrijven. Gemeenten hebben echter op verschillende manieren ook met dit vraagstuk te maken. Vanuit het economisch beleid stuurt men op een sterke…

  Meer
  Agenda
  Diverse data: module ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk’

  …te delen over het waarom, wat en hoe van regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk, waarin jongeren in een kwetsbare positie centraal staan. Hierbij delen wij voorbeelden uit de praktijk met aandacht voor valkuilen en succesfactoren op bestuurlijk, beleidsmatig en uitvoerend niveau. actuele vraagstukken van deelnemers te behandelen. We delen onze kennis en ervaringen op de vraagstukken en deelnemers…

  Meer
  Voorbeeld
  Den Haag: ondersteuning VSO/PrO scholen

  …Pilot regio Den Haag De dienst Onderwijs van de gemeente Den Haag wordt vanuit ROB ondersteund rond de vraag: Hoe kan ik als gemeente VSO en PrO scholen ondersteunen bij meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van hun leerlingen? De coaching – in de vorm van een aantal persoonlijke gesprekken en…

  Meer
  Organisatorisch vraagstuk
  Partners

  …ieder van die partijen heeft een ander belang in de samenwerking. Een stakeholderanalyse kan helpen om de verschillende partijen en hun belangen in kaart te brengen. Het vertrekpunt is je eigen positie in het speelveld. Bij het maken van de stakeholderanalyse en het inventariseren van belangen speelt dan ook altijd de vraag ‘waar sta ik?’. Op basis van zo’n analyse…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  2. Vmbo – mbo

  …Aansluiting vmbo – mbo Een goede aansluiting tussen het vmbo en mbo is een verantwoordelijkheid van het onderwijs zelf. Het is echter ook bij uitstek een onderwerp dat om regionale afstemming vraagt. Het is een onderwerp waarbij er voor gemeenten meerwaarde is te behalen: samenwerking tussen vmbo, mbo en gemeenten voorkomt voortijdig schoolverlaten en te sterke onderlinge concurrentie tussen…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  7. Stages en werkplekken

  Stages en werkplekken In de route naar werk is het leren in en van de praktijk een onmisbare schakel. Het vinden van voldoende en passende stage- en leerwerkplekken is een uitdaging voor scholen. Dit geldt met name voor specifieke doelgroepen en specifieke opleidingen. Juist voor bijvoorbeeld jongeren met een beperking of leerlingen in het VSO en PrO is…

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Welke mogelijkheden zijn er om mbo-opleidingen op het vmbo aan te bieden?

  …In ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat het antwoord op deze vraag beschreven. In vier hoofdstukken (onderwijsaanbod, onderwijsvormgeving, examinering en onderwijsorganisatie) wordt de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt. Er wordt ook duidelijk gemaakt wat landelijk is voorgeschreven. Hieronder is een kort overzicht gegeven van landelijk beleid en mogelijkheden voor regionale afspraken over doorstroom van vmbo…

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  5. Uitstroom PrO, VSO, entree

  …ook benut om werk te vinden (zogenaamde plaatsingsstage). Omdat transitie zich richt op de doorgaande loopbaan van de jongere – en niet op delen of momenten daarvan – vraagt de begeleiding daarbij per definitie vormen van samenwerking. Goede praktijkvoorbeelden en onderzoeksliteratuur uit de afgelopen jaren bieden voldoende handvatten voor wat er moet gebeuren. WAT moet er gebeuren? Regionaal overleg en…

  Meer
  Pagina
  Trainingen en scholingsmodules

  …een dergelijke training deel te nemen. De scholingsmodule ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk‘ door Oberon en KBA. Bij deze module staan kennisdeling en het behandelen van actuele vraagstukken van de deelnemers centraal. U ontvangt meer informatie over het waarom en hoe van samenwerking. Daarnaast is er de mogelijkheid om uw eigen situatie te bespreken. De training vindt op diverse…

  Meer