• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • De praktijkbijeenkomst over de samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie vindt plaats op donderdag 3 november bij The Colour Kitchen Zuilen in Utrecht.

  Op het programma staan presentaties van praktijkvoorbeelden en gelegenheid om met elkaar te reflecteren, te discussiëren en vooral ook om inspiratie op te doen. De dag is bedoeld voor beleidsmedewerkers onderwijs en werk&inkomen.  Deze bijeenkomst staat niet open voor externe adviseurs.

  Het programma

  14.00   Inloop

  14.15   Opening door Paulina Hublart (VNG) en Johan Bokdam (dagvoorzitter en projectleider Regionaal Onderwijsbeleid)

  14.30   Regionale samenwerking in de praktijk

  Presentatie gemeente Utrecht: regionale samenwerking onderwijs en arbeid
  Presentatie Graafschapcollege/regio Achterhoek: regionale samenwerking onderwijs en zorg                                                                                                                                                                                       Presentatie gemeente Alphen a/d Rijn: integrale intake in de praktijk

  15.15   Thema discussies, ronde 1

  Op basis van input van deelnemers worden aan een zestal thematafels discussies gevoerd. Thema’s worden op de dag zelf geïnventariseerd. Denk hierbij aan thema’s als:

  • Regionale visievorming
  • Regionale samenwerking op drie niveaus (bestuur, beleid, uitvoering)
  • Regionale netwerken: partners en afstemming
  • Samenwerken met zorgpartijen bij transitie van school naar werk.
  • Positionering en ontwikkeling RMC
  • Naar nieuwe schoolse netwerken

  Iedere tafel wordt begeleid door een lid van het ROB ondersteuningsteam.

  16.00   Pauze

  16.15   Thema discussies, ronde 2

  17.00   Afronding

  Een reflectie op de praktijkbijeenkomst

  17.15   Borrel

  Aanmelden

  U kunt zich voor deze middag aanmelden via info@regionaalonderwijsbeleid.nl.

  Graag tot 3 november 2016!