• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Nuttige links

  Hier vindt u een aantal links naar andere website met informatie die relevant is voor regionale samenwerking rondom onderwijsbeleid.

  www.aanvalopschooluitval.nl
  Informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten (VSV).

  www.reikthuiszittersdehand.nl
  Handreiking voor professionals die thuiszittende jongeren weer helpen om naar school te gaan.

  www.onderwijsjeugd.nl
  Website biedt gemeenten en onderwijsinstellingen concrete bouwstenen voor de verbinding en afstemming tussen onderwijs en jeugd.

  www.passendonderwijs.nl
  Informatie over de actualiteit met betrekking tot Passend onderwijs.

  www.steunpuntpassendonderwijs.nl
  Informatie voor ouders van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte over passend onderwijs, door samenwerkende organisaties Balans, CG-Raad en Platform VG.

  www.ingrado.nl/kennisdossiers/leerplicht/
  Informatie over de leerplicht.

  www.investeringsfondsmbo.nl/
  Informatie over het regionaal investeringsfonds MBO.

  www.voordejeugd.nl
  Informatie voor gemeenten en andere geïnteresseerden over ontwikkelingen met betrekking tot de stelselwijziging Jeugd en ondersteuning door transitiebureau Jeugd.

  www.nji.nl
  Informatie voor professionals in de jeugdsector over jeugdbeleid en de praktijk van hulp en ondersteuning voor de jeugd.

  www.delokaleeducatieveagenda.nl
  Informatie voor gemeenten en schoolbesturen over proces en inhoud van de lokale educatieve agenda en ondersteuningsmogelijkheden voor gemeenten.

  www.vng.nl
  Op deze site van de VNG staat actuele informatie over de decentralisatie het sociale domein, zoals AWBZ,Jeugdzorg en de participatiewet. In de onderwerpenindex treft u tevens informatie over thema’s als onderwijshuisvesting,leerlingenvervoer en de VSV/leerplichtwet.