• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Praktijkvoorbeelden

  Wijk bij Duurstede: Loket Wijk
  In Wijk bij Duurstede is het Loket Wijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, WMO en Jeugdwet. Hiermee is het Loket ook het aanspreekpunt voor scholen als het gaat om brede ondersteuningsvraagstukken. In een artikel vertellen Ineke Wulp, teamleider, en Marlous Dijk, jeugdhulpverlener, meer over het gemeentelijke loket en de regionale samenwerkingsaspecten. De aansluiting onderwijs-jeugdhulp staat hierbij centraal. Lees meer…

  Amsterdam: De PITS
  De Pits is een initiatief van jeugdhulpaanbieder Spirit in de regio Amsterdam en biedt jongeren een werkervaringsplek of stage in de horeca; een opstap naar betaald werk. De initiatiefnemers bouwen aan een netwerk van bedrijven die zich committeren aan de aanpak en bereid zijn om deze jongeren aan te nemen. Niet allen in de horeca, maar ook binnen andere branches zoals kleinmetaal, techniek. Lees meer…

  Middelbaar Speciaal Beroepsonderwijs (MSBO) Graafschap College
  Speciaal Onderwijs houdt op na het VO. Voor een deel zijn leerlingen uit het VSO prima in het reguliere MBO op te vangen met wat extra ondersteuning. Maar voor een deel kan het MBO niet een goed aanbod realiseren. Indien voor deze jongeren geen passend aanbod wordt gerealiseerd kunnen zij na het VSO geen vervolgonderwijs volgen waarmee het risico groot is dat zij tussen wal en schip vallen en ze bijvoorbeeld in dagbesteding terechtkomen. Jongeren die met een aanpast programma een MBO-opleiding zouden kunnen volgen en daarmee een reële kans op een baan in de reguliere arbeidsmarkt zouden kunnen hebben. Lees meer…