• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Utrecht, 1 december 2015 Johan Bokdam, Oberon Foto: Sijmen Hendriks

    Johan Bokdam werkt sinds 2007 als senior onderwijsonderzoeker, adviseur en projectleider. Hij is sinds 2016 projectleider van het project Regionaal Onderwijsbeleid. Johan is goed ingevoerd in ontwikkelingen op het gebied van het zorg in en om het onderwijs, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en het begeleiden van kwetsbare jongeren in het onderwijs en naar de arbeidsmarkt. Zowel op het landelijk, regionaal als op instellingsniveau. Terugkerend thema bij veel van deze onderwerpen is het organiseren van de samenwerking tussen gemeenten en onderwijs. Johan brengt veel ervaring mee en is gewend te werken binnen gevoelige politiek-bestuurlijke verhoudingen.