• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Lfoto-lazlo-van-donkelaarazlo van Donkelaar heeft in 2002 DENSA opgericht – een bureau dat zich richt op onderwijs, zorg, welzijn en werkgelegenheid. Lazlo is een ervaren adviseur en interim manager die in een politiek-bestuurlijke context diplomatiek en verbindend opereert. Zijn expertise ligt bij het komen tot nieuwe planvorming en voorgestelde oplossingsrichtingen op basis van een gedegen analyse van wat er nodig is. Dit doet hij op de volgende terreinen: voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid, aanpak jongeren in een kwetsbare positie, passend onderwijs, jeugdzorg, sociaal domein. Voor meer informatie en recent uitgevoerde opdrachten zie: www.densa.nl.