• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Pim Kalkman werkt als adviseur op het gebied van onderwijs- en arbeidsmarktbeleid voor lokale, regionale en landelijke partijen. Hij neemt in deze opdrachten zijn ervaringen op lokaal bestuur, arbeidsmarktbeleid, onderwijs en jeugdbeleid mee. Pim heeft op verschillend niveau leiding gegeven en bestuurlijke verantwoordelijkheid gedragen op de genoemde terreinen. Zo heeft hij gewerkt als directeurpim-kalkman in het beroepsonderwijs, als projectleider in het onderwijsachterstandenbeleid en als directeur van een gemeentelijke afdeling onderwijs en jeugd.