• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  •  

    Ton Eimers is als directeur / senior-onderzoeker werkzaam bij KBA Nijmegen. Ton heeft tal van onderzoeken en vernieuwingsprojecten uitgevoerd, onder meer over aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, voortijdig schoolverlaten, kwetsbare doelgroepen in het onderwijs en regionale samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en bedrijven. Op dit moton-eimersment is hij betrokken bij de grote landelijke evaluatie van passend onderwijs. Kenmerkend voor het onderzoek is dat het altijd gericht is op beleid en/of praktijk. Het kan daarbij gaan om grootschalig landelijk onderzoek, maar ook om vragen van gemeenten of regio’s.