• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Alternatieve routes

  Als het toch niet lukt, met school of met regulier werk, dan zijn er alternatieven nodig. Vaak is dat lastig, want het reguliere systeem is sterk gericht op scholing, startkwalificatie en betaald werk. In de marge van het (onderwijs)bestel ontstaan telkens weer voorzieningen waar jongeren en jongvolwassenen wel terecht kunnen als ze uitvallen. Kenmerkend is dat in dit soort alternatieve voorzieningen de jongere zelf centraal staat. Er wordt gekeken naar wat er nodig is: persoonlijke aandacht en betrokkenheid en een grote vrijheid om individueel aan te passen. Korte scholingstrajecten, zoals brancheopleidingen of trainingen, kunnen een rol spelen. Het is een kenmerk van dit soort voorzieningen dat ze zich niet primair richten op de eisen die het beleid en de regelgeving stellen. Ze staan daarom altijd op gespannen voet met het ‘systeem’. Het is een maatschappelijk zeer moeilijke, maar daarom niet minder noodzakelijke opgave om zowel in te zetten op startkwalificaties, diploma en betaald werk, als tegelijkertijd ruimte te bieden voor alternatieven en voor individuele oplossingen.

  Voorbeeld ‘Experimentele Werkplaats (Amsterdam)’
  De stichting draait op vrijwilligers en bestaat nu zo’n ongeveer 35 jaar. De stichting wordt al sinds het begin gecoördineerd door dezelfde mensen. De docenten zijn (gepensioneerde) vrijwilligers en vaklieden. Leerlingen kunnen cursussen volgen, stage lopen, een tijd lessen volgen bij de Experimentele Werkplaats (EWP) i.p.v. op school of hun reclasseringstraject of taakstraf hier uitvoeren. De cursussen en opleidingen zijn technisch: lassen, elektriciteit, timmeren, etc. Afhankelijk van de richting kunnen leerlingen officiële diploma’s of certificaten halen. De doelgroep van EWP is in principe iedereen, maar de voornaamste focus ligt op kwetsbare jongeren. Er zijn geen toelatingseisen, zolang de jongere maar gemotiveerd is. Lees hier meer over EWP.

  Voorbeeld ‘Productief Leren (Hilversum)’
  Productief Leren (PL) is een stichting, die in 2012 is opgezet in het kader van aanval op de uitval. Het ministerie van OCW is nauw betrokken. Vanaf 2016 is PL geen pilot meer, maar een officieel erkende werkwijze. In plaats van een stichting wordt het een coöperatieve vereniging, met co-eigenaarschap van onderwijs en zorg (en later evt. ook ondernemers). De gemeenten zijn hierin in the lead. Zes Gooische gemeenten en het MBO college Hilversum zijn de kernpartners.

  Voorbeeld ‘De Pits (Amsterdam)’
  De Pits is een initiatief van jeugdhulpaanbieder Spirit in de regio Amsterdam. De Pits bestaat sinds mei 2015 en heeft van Spirit twee jaar gekregen om het project tot een succes te maken. Dit doel is behaald, waarmee De Pits een duurzame aanpak is geworden. De Pits biedt jongeren een werkervaringsplek of stage in de horeca; een opstap naar betaald werk. De doelgroep is heel divers. Van havisten die uitvallen tot jongeren in de gesloten jeugdzorg of uit de Top600 aanpak. De meeste jongeren zijn tussen de 16 en 23 jaar. Lees hier meer over De Pits.