• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Anders begeleiden

  Uit gesprekken met jongeren, jongvolwassenen en professionals komt naar voren dat de huidige manier van benadering en begeleiding onvoldoende werkt. Vooral voor jongeren met complexe en langdurige problematiek schiet de bestaande aanpak te kort. Het is het gebrek aan aandacht voor de persoon en zijn persoonlijke verhaal, dat maakt dat de jongeren/jongvolwassenen zich niet werkelijk gesteund en verder geholpen voelen. Het belangrijkste knelpunt is dat de benadering van de jongere vaak eendimensionaal is: het gaat om school, of werk, of een uitkering. In werkelijkheid hebben de jongeren te maken met een veelheid van belemmeringen, zoals schulden, woonproblemen, gebrek aan inkomen, psychische of lichamelijke problemen. Voor een deel van de allochtone jongeren is de overgang naar werk problematisch, deels door discriminatie, deels door het ontbreken van relevante netwerken en gebrekkige kennis over de wijze van solliciteren.

  Om hen daadwerkelijk te kunnen helpen is daarom een integrale benadering nodig waarvoor eerst vertrouwen opgebouwd moet worden in de begeleiding.

  Voorbeeld ‘Serviceplein (Alphen aan den Rijn)’
  Het Serviceplein (SP) is de brede toegang voor burgers van Alphen aan den Rijn als het gaat om de Participatiewet, werk en inkomen, schuldhulp, individuele voorzieningen Wmo, leerlingvervoer, inburgering ex-gedetineerden en leerplicht. Elk team heeft zo’n 30 à 35 medewerkers. Per wijk (er zijn vijf wijken) is er een SP-team. In elk SP-team werkt één integrale intakers met een specialisme jongeren. De integrale intakers met een specialisme jongeren van de verschillende teams overleggen onderling. In een SP team zitten integrale intakers en medewerkers in de wijk. Lees hier meer over SP.