• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Transitiedenken

  Het transitiedenken ziet de overgang van school naar werk als een fase in de loopbaan van de jongere. Een fase die begint op school en die doorloopt in het werk. Op school wordt toegewerkt naar de overgang in loopbaanoriëntatie en vooral in stages. In de beroepsopleidingen kunnen studenten nog meer gericht worden voorbereid op de overgang naar de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld wat betreft solliciteren. Na het verlaten van de school gaat het niet alleen om het vinden van werk, maar ook om werkbehoud.  Bekend is dat jongeren uit de doelgroep ook op dat punt kwetsbaar zijn.

  Door de overgang als een transitiefase of –proces te bekijken, ontstaat een ander perspectief: meerdere partijen zijn bij de transitie betrokken en hebben een opdracht in het succesvol laten verlopen van de transitie. Dat vraagt om samenwerking en het oppakken van gezamenlijke verantwoordelijkheid.

  Partijen als scholen, gemeenten (RMC, Jongerenloket, Werk & Inkomen, ook Jeugd, Wmo), bedrijven en ondersteunende partijen moeten samen optrekken om uitval in de transitie te voorkomen en in te grijpen als het toch misgaat.