• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor categorie "Nieuws"

  Nieuws
  Van School naar Werk

  Een nieuwe brochure geeft praktische adviezen en voorbeelden om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Doel is de kansen van met name jongeren in een kwetsbare positie op het vinden en behouden van een baan te vergroten.

  Meer
  Nieuws
  Decentraal Onderwijsbeleid – rapport Onderwijsraad

  De Onderwijsraad heeft onlangs een advies uitgebracht over de rol van gemeenten in het onderwijsterrein.

  Meer
  Voorbeeld
  Den Haag: van PrO/VSO naar arbeidsmarkt

  Hoe kan ik als gemeente scholen (vso en pro) ertoe bewegen tot meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen te komen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van deze leerlingen? In de gemeente Den Haag heeft ROB een van de beleidsmedewerkers onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op innovatiekracht van PrO en […]

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Ondersteuning jongeren bij werken en leren

  Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft samen met gemeenten een nieuwe handreiking opgesteld om jongeren zonder startkwalificatie naar werk of scholing te begeleiden.

  Meer
  Nieuws
  Nieuwe handreiking Zicht op jongeren in een kwetsbare positie

  De handreiking ‘zicht op jongeren in een kwetsbare positie’ over knelpunten en oplossingen in het regionaal delen van informatie over jongeren in een kwetsbare positie is uit.

  Meer
  Nieuws
  Implementatiescan: werkkansen jongeren in kwetsbare positie verbeteren

  De implementatiescan is een digitaal kennis- en actie-instrument om de werkkansen van deze jongeren te verbeteren.

  Meer
  Nieuws
  Pilot regio Haaglanden

  In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs.

  Meer
  Nieuws
  Bijeenkomst: Innovatief onderwijs- en jeugdbeleid 2018 – 2022

  Op 3 april vindt een bijeenkomst plaats over innovatief onderwijs- en jeugdbeleid 2018 – 2022. Kom mee praten en informatie halen. Meld je aan via projectbureau@lvo-onderwijs.nl. o.v.v. bijeenkomst 03-04-2017.

  Meer
  Nieuws
  RMC ontwikkeling in beeld

  De notitie ‘RMC ontwikkeling in beeld’ geeft een inzicht in de huidige stand van zaken van de taakuitvoering door de RMC-regio’s. Op basis van gesprekken met 35 RMC-coördinatoren zijn bevindingen gepresenteerd over de taakuitvoering, die zijn geïllustreerd met concrete voorbeelden.

  Meer
  Agenda
  Diverse data: module ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en werk’

  Meer leren over regionale samenwerking en eigen vraagstukken doorspreken met experts? Dat kan op verschillende data in Utrecht tijdens de scholingsmodule ‘Regionale samenwerking onderwijs, zorg en arbeid’.

  Meer
  Nieuws
  De aansluiting onderwijs-zorg: de ervaringen in Wijk bij Duurstede

  Het Loket Wijk in Wijk bij Duurstede pakt brede ondersteuningsvragen voor alle inwoners op. Hoe werkt het Loket samen met het onderwijs?

  Meer
  Nieuws
  Praktijkvoorbeelden, artikelen, rapportages en meer

  Behoefte aan meer informatie? Per thema zijn relevante praktijkvoorbeelden en publicaties vermeld. Kijk ook eens in de bibliotheek op deze website voor overige informatie!

  Meer
  Nieuws
  Verslag praktijkmiddag

  Op 3 november j.l. vond de praktijkbijeenkomst plaats met presentaties over regionale samenwerking en ontschotting, maar ook thematafels over o.a. de rol en positie van het RMC en nieuwe schoolse netwerken.

  Meer
  Agenda
  3 november: praktijkbijeenkomst over samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie

  Op 3 november vindt de praktijkbijeenkomst samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie plaats. Aanmelden? Dat kan via info@regionaalonderwijsbeleid.nl. NB. Deze bijeenkomst staat niet open voor externe adviseurs.

  Meer
  Pagina
  Trainingen en scholingsmodules

  Het ondersteuningstraject Regionaal Onderwijsbeleid biedt ook scholingsmodules en trainingen aan aan gemeenten en regio’s. Er zijn drie mogelijkheden: Een op maat gemaakte training. Bijvoorbeeld over informatiemanagement op regionaal niveau of over de uitdagingen bij uw regionaal samenwerking. Deze module maken wij op maat voor uw regio of gemeente. Het is ook mogelijk met andere gemeenten of samenwerkingspartners samen aan een […]

  Meer
  Nieuws
  Columns uitgesproken bij de praktijkbijeenkomsten Programmaraad

  Experts van het ondersteuningsteam Regionaal Onderwijsbeleid spraken aan het einde van de praktijkbijeenkomsten van de Programmaraad een column uit over het nut en de noodzaak van regionale samenwerking bij de transitie van school naar werk.

  Meer
  Nieuws
  Verkenning landelijke praktijk RMC regio’s

  In oktober start een landelijke verkenning naar de praktijk van de uitvoering van de RMC-functie.

  Meer
  Agenda
  Praktijkbijeenkomst over samenwerking rond jongeren in een kwetsbare positie

  3 november a.s. vindt de praktijkbijeenkomst plaats in Utrecht. Een gelegenheid om met elkaar te reflecteren en inspiratie op te doen over succesvolle regionale samenwerking tussen onderwijs, zorg en werk, waarin kwetsbare jongeren centraal staan.

  Meer
  Nieuws
  Tips over begeleiden van PrO, VSO en Entree jongeren naar werk

  In een interview met de Sociale Dienst Drechtsteden geeft strategisch adviseur Linda van Berkel drie tips om regionale samenwerking op het gebied van begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie naar werk te laten slagen.

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Zicht op jongeren

  Wilt u met ons meewerken een handreiking op te stellen om informatie over jongeren op regionaal niveau voor en met u gemakkelijk te ontsluiten? Wij gaan graag met u in gesprek via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

  Meer
  Nieuws
  Literatuuronderzoek

  Een recent gepubliceerd onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut naar de redenen waarom jongeren buiten beeld raken.

  Meer
  Nieuws
  Pilots gezocht

  Bent u bezig samenwerking rondom zorg, onderwijs en arbeidsmarkt vorm te geven of juist door te ontwikkelen in uw regio? U kunt uw regio aanmelden als pilot voor ondersteuning via het project ROB.

  Meer