• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor categorie "Uitgelicht"

  Nieuws
  Van School naar Werk

  Een nieuwe brochure geeft praktische adviezen en voorbeelden om de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Doel is de kansen van met name jongeren in een kwetsbare positie op het vinden en behouden van een baan te vergroten.

  Meer
  Nieuws
  Decentraal Onderwijsbeleid – rapport Onderwijsraad

  De Onderwijsraad heeft onlangs een advies uitgebracht over de rol van gemeenten in het onderwijsterrein.

  Meer
  Voorbeeld
  Den Haag: van PrO/VSO naar arbeidsmarkt

  Hoe kan ik als gemeente scholen (vso en pro) ertoe bewegen tot meer gezamenlijke en innovatieve voorstellen te komen gericht op het versterken van de voorbereiding op werk van deze leerlingen? In de gemeente Den Haag heeft ROB een van de beleidsmedewerkers¬†onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van de gemeentelijke visie op innovatiekracht van PrO en […]

  Meer
  Nieuws
  Handreiking Ondersteuning jongeren bij werken en leren

  Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft samen met gemeenten een nieuwe handreiking opgesteld om jongeren zonder startkwalificatie naar werk of scholing te begeleiden.

  Meer
  Nieuws
  Nieuwe handreiking Zicht op jongeren in een kwetsbare positie

  De handreiking ‘zicht op jongeren in een kwetsbare positie’ over knelpunten en oplossingen in het regionaal delen van informatie over jongeren in een kwetsbare positie is uit.

  Meer
  Nieuws
  Implementatiescan: werkkansen jongeren in kwetsbare positie verbeteren

  De implementatiescan is een digitaal kennis- en actie-instrument om de werkkansen van deze jongeren te verbeteren.

  Meer
  Nieuws
  Pilot regio Haaglanden

  In de regio Haaglanden ondersteunen twee adviseurs vanuit ROB de voorbereiding van een regionale bijeenkomst voor PrO-scholen, entree-opleidingen, gemeenten en andere partijen, over het perspectief op werk voor leerlingen uit het praktijkonderwijs.

  Meer