• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Begeleiden van jongeren naar werk en scholing
    Bij het op weg helpen van jongeren zonder startkwalificatie naar werk en scholing ervaren gemeenten dikwijls knelpunten. Een deel van deze knelpunten en oplossingsrichtingen komen aan bod in de nieuwe handreiking Ondersteuning jongeren bij leren en werken, een handreiking voor de regio die Team Aanpak Jeugdwerkloosheid samen met gemeenten heeft samengesteld. Het is een document in ontwikkeling met praktijkvoorbeelden en praktische tips voor de regio’s. Een ander deel van de knelpunten, besproken tijdens de wethoudersconferentie op de Slotdag van de WerkWeek, is meer fundamenteel van aard en vraagt om nadere analyse en politieke besluitvorming.

    De handreiking en meer informatie is te vinden op de website van Aanpak Jeugdwerkloosheid.