• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Gegevensdeling in de regio
  Veel gemeenten en regio’s worstelen met vragen rondom gegevensdeling en privacy in de samenwerking om jongeren te ondersteunen van school naar werk. Het VNG ondersteuningstraject Regionaal onderwijsbeleid (ROB) heeft op basis van ervaringen met gegevensdeling een praktijkhandreiking gemaakt voor regio’s.

  Handreiking
  De handreiking behandelt vragen rondom monitoring, gegevensdeling en privacy. Zo zijn gemeenten en scholen beter in staat om individuele jongeren beter te ondersteunen en integraal zicht te krijgen op jongeren, ondersteuningsbehoeften en voorzieningen. Ook geeft de handreiking weer hoe diverse regio’s tot oplossingen zijn gekomen en welke aanvullende vragen er nog leven.

  Drie kernvragen komen aan bod:

  1. Met wie moet of wil je regionaal informatie delen?
  2. In welke gevallen mag of kun je informatie delen?
  3. Hoe regel je het regionaal uitwisselen van informatie?

  Deze praktijkhandreiking is een stap in de verdere regionale gedachtevorming rondom gegevensdeling en privacy bij de samenwerking om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen. De handreiking vindt u hier.

  Reacties, aanvullingen en vragen
  Reacties en aanvullingen zijn van harte welkom via info@regionaalonderwijsbeleid.nl. Ook kunt u aanvullende vragen stellen via dit e-mailadres.

  Categorieën: