• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Onderzoek toont aan dat jongeren in een kwetsbare positie eerder in aanraking komen met werkloosheid, bijstand en zorg. En gemeenten lopen financiële risico’s als zij deze doelgroep niet succesvol laten meedoen. Een landelijk samenwerkingsverband ontwikkelde daarom een implementatiescan: een digitaal kennis- en actie-instrument om de werkkansen van deze jongeren te verbeteren.

  Implementatiescan

  De ‘Implementatiescan Participatie Jongeren in een Kwetsbare positie’ is een instrument voor beslissers bij scholen, gemeenten en hun netwerkpartners. De scan start met een regionale bijeenkomst van vertegenwoordigers van organisaties uit verschillende domeinen, waaronder onderwijs, werk en zorg. Zij houden hun samenwerking en aanpak tegen het licht. Na deze gezamenlijke analyse volgt een werkagenda op maat met verbeteracties. De implementatiescan is het resultaat van de samenwerking tussen LECSO, Divosa, UWV, MEE NL, SBB, VOBC en INGRADO. De scan is getest door een gebruikersgroep.

  Kennisbank

  De scan bevat ook een kennisbank met informatie, publicaties, links en praktijkvoorbeelden over het begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk.

  Meer informatie

  De scan en meer informatie vind je op: www.implementatiescan.nl of op de websites van de samenwerkingspartners.