• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • De Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) werkt sinds 2015 actief samen met scholen en het UWV om jongeren in een kwetsbare positie in het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), praktijkonderwijs (PrO) en Entree-onderwijs beter te begeleiden naar een vorm van werk. Voor deze doelgroep heeft de SDD samen met haar partners een specifieke aanpak ontwikkeld, die er toe moet leiden dat jongeren in de toeleiding naar werk niet tussen wal en schip raken. Linda van Berkel, strategisch adviseur van  Bedrijfsvoering en Ontwikkeling bij SDD, vertelt in dit artikel hoe de aanpak werkt in de praktijk en geeft drie tips om regionale samenwerking op dit thema te laten slagen.