• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Via project Regionaal Onderwijs Beleid (ROB) ondersteunt de VNG initiatieven voor regionale samenwerking tussen gemeenten, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en overige actoren, waaronder werkgevers. Via een aantal pilots wil het ondersteuningsteam ROB concrete ervaringen opdoen met regionale samenwerking op het gebied van onderwijsbeleid. De pilots zijn gericht op het, met de betrokken partijen in de regio, (verder) uitwerken van samenwerking om zo knelpunten aan te pakken en op te lossen. Op deze website vindt u informatie over lopende en afgeronde pilots.

  Het ondersteuningsteam kan ook in uw regio ondersteuning bieden. Heeft u een vraag? Bent u op zoek naar ondersteuning in de vormgeving of uitvoering van regionale samenwerking op het snijvlak van zorg, onderwijs en arbeidsmarkt?

  U kunt contact opnemen via info@regionaalonderwijsbeleid.nl

  Categorieën:

  Tags: