• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Dit artikel vertelt over het complexe speelveld van regionale samenwerking, geschreven vanuit het perspectief van een gemeenteambtenaar. Het artikel van Common Eye is geschreven naar aanleiding van een enquête en presentatie bij het Netwerk Regionale Samenwerking.