• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Arbeidsparticipatie jongeren met licht verstandelijke beperkingen

  Talenten zien, ontwikkelen en benutten door focus op werk en groei, Ecorys 2014.

  In dit rapport wordt op basis van een literatuurscan en interviews met experts nader inzicht gegeven in genoemde problematiek en in succesfactoren om de kansen voor jongeren met LVB op de arbeidsmarkt te vergroten. Daarna wordt een aantal lopende initiatieven, dat voldoet aan enkele belangrijke succesfactoren en daarom veelbelovend en kansrijk is, besproken: in hoeverre wordt met deze goede voorbeelden een oplossing geboden voor de gesignaleerde problemen en talentverspilling?

  Download hier het rapport.