• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Varianten, ervaringen en succesfactoren in de regionale samenwerking arbeidstoeleiding kwetsbare jongeren

    In de tweede helft van 2015 heeft Regioplan met subsidie van UWV de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren vanuit het regulier en speciaal onderwijs onderzocht. Het onderzoek richtte zich op de netwerken rond kwetsbare jongeren die als doel hebben deze jongeren naar arbeid te leiden.

    Download hier het rapport.