• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Arbeidstoeleiding van kwetsbare jeugd

    In deze notitie definieert het NJi kwetsbare jeugd, inventariseren we de omvang van de problematiek, geven ze een overzicht van relevant beleid en beschrijven een eerste stand van zaken in ‘wat werkt’ op het thema toeleiden naar de arbeidsmarkt. Daarbij inventariseren het NJi regelingen die voor deze doelgroep van belang zijn en beschrijven we een aantal actuele kwesties.

    Download hier de notitie.