• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Het Convenant Arbeidstoeleiding PrO VSO in de regio Rotterdam richt zich op het actief investeren van scholen in samenwerking met gemeenten, werkgevers en overige stakeholders op gebied van arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren van het PrO en VSO. Het convenant vindt u hier.