• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Uit de praktijk blijkt dat partijen rondom de begeleiding van jongeren nog geregeld langs elkaar heen werken, vanuit hun organisatie, expertise en financiering. Het is belangrijk dat de verschillende partners zich aan elkaar verbinden en van elkaar leren.

  RadarAdvies heeft in 2009 in opdracht van het UWV een regionale aanpak voor kwetsbare jongeren ontwikkeld en uitgevoerd in de regio’s Noord-Holland Noord en Friesland. De aanpak bestaat uit een bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst, een multidisciplinair afstemmingsoverleg en de inzet van een transitieconsulent, die een jongere begeleidt en zorgt voor doorzettingsmacht (door de inzet van keteninstrumenten). Op verzoek van de MBO Raad, WEC Raad en REA College Nederland heeft RadarAdvies deze aanpak omgezet in een ondersteuningsinstrument.

  Na toetsing van de aanpak met circa 50 professionals blijkt dat de problematiek rond samenwerken nog steeds actueel is en dat de aanpak belangrijke werkzame bestanddelen bevat. Het gaat vooral om durf en lef om deze uitdaging aan te gaan en te starten in de regio met stappen richting een sluitende aanpak. Omdat de ervaring, kennis en opzet vanuit deze sluitende aanpak van meerwaarde kunnen zijn, stelt RadarAdvies het Draaiboek Sluitende aanpak met doorzettingsmacht beschikbaar.

  Download het draaiboek hier.