• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Grenzen aan kleine scholen

  Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp.

  Door dalende leerlingenaantallen neemt het aantal kleine scholen toe. Dit is duur en zet de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs onder druk. In dit advies geeft de raad aan welke maatregelen nodig zijn om ook dunbevolkte bieden structureel te blijven voorzien van een kwalitatief sterk en gevarieerd onderwijsaanbod.

  Download hier het advies.

   

  Bron: Advies Grenzen aan kleine scholen, uitgebracht aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Nr. 20130018/1028, februari 2013
  Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, 2013.
  ISBN 978-946121-032-6