• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Een publicatie van Cedris en SBCM over werk voor jongeren met een arbeidsbeperking. De publicatie gaat in op de rol van SW-bedrijven (en gemeenten) hierbij en geeft praktijkvoorbeelden over het naar werk geleiden van jongeren in een kwetsbare positie. De praktijkvoorbeelden en de contextinformatie zijn te gebruiken bij de begeleiding van leerlingen van met name VSO/PrO, maar ook bij leerlingen van het entreeonderwijs naar werk of passende dagbesteding, zowel tijdens als na de opleiding.

    Download de publicatie hier.