• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters

  Kamerbrief OCW cijfers leerplicht en aanpak thuiszitters, 3 februari 2016.

  Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Het onderwijs bereidt kinderen voor op volwaardige participatie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Ik vind hetdan ook onaanvaardbaar als kinderen niet naar school gaan, zeker wanneer dat gedurende een langere periode het geval is. Er kunnen altijd situaties zijn waardoor een kind tijdelijk niet naar school kan, maar dan moet vanaf de eerste verzuimdag alles erop gericht zijn dat het kind zo snel mogelijk weer naar school gaat. Het terugdringen van het aantal kinderen dat langer dan drie maanden thuiszit heeft daarbij prioriteit.

  Download hier de kamerbrief.