• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie

  Kamerbrief OCW extra kansen voor jongeren in een kwetsbare positie, 12 december 2014.

  Het kabinet investeert de komende jaren fors in de kwaliteit van het onderwijs. Zo krijgen jongeren betere kansen om kennis en vaardigheden te verwerven die de steeds meer veeleisende en dynamische arbeidsmarkt vragen. Voor een klein deel van de jongeren die tot de doelgroepen van het mbo behoren, brengt dit echter nieuwe uitdagingen met zich mee.1 In deze brief leest u over mijn inzet voor deze groep, waarbij de talenten van deze jongeren leidend zijn.

  Download hier de kamerbrief.