• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Kamerbrief leerlingendaling

    Brief van staatssecretaris Dekker (OCW) aan de Tweede Kamer over de uitwerking van maatregelen rond de leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs, 23 mei 2014.

    Download hier de kamerbrief.