• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Monitoring en evaluatie vsv-beleid 2012 – 2015

  (Panteia en SEOR 2015)

  Dit rapport vat de resultaten van dat onderzoek samen, zoals gepubliceerd in de jaarrapporten 2012, 2013 en 2014. De conclusies geven een antwoord op de vraag hoe het vsv-beleid er op regionaal en instellingsniveau uitziet en of er verbanden zijn tussen (verschillen in) regionaal beleid, instellingsbeleid en de behaalde vsv-resultaten1. Tot slot zijn aanbevelingen geformuleerd als antwoord op een aantal beleidsmatige vragen die door het ministerie van OCW aan het onderzoeksteam zijn gesteld.

  Download hier het rapport.