• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Nut en noodzaak van de ongeregelde ruimte bij de uitvoering van de Jeugdwet.

    De gemeente heeft met de Jeugdwet de bestuurlijke en financiële verantwoordelijkheid gekregen voor het gehele jeugdstelsel. Parallel aan deze transitie beoogt de Jeugdwet een transformatie in de jeugdhulp te bewerkstelligen; het uiteindelijke doel ervan is het versterken van de eigen kracht van de jongere en van het zorgend en probleemoplossend vermogen van diens gezin en van anderen in de sociale omgeving. Transitie en transformatie vormen samen een spannende en ook risicovolle operatie. De voortgang daarin, de successen en de obstakels, verdienen in de huidige fase alle aandacht. Maar het gesprek in kringen van instellingen en gemeentelijke overheden richt zich vooral op enkele spanningsvelden en beleidsdilemma’s die zich voordoen bij de uitvoering van de jeugdhulpplicht. Dat gaat gepaard met de vraag om nadere wet- en regelgeving. Die spanningsvelden moeten immers worden opgelost en daarvoor zijn heldere en eenduidige regels nodig, is de redenering. Maar die spanningsvelden komen voort uit de ‘ongeregelde ruimte’ die de Jeugdwet laat en die juist essentieel is voor het kunnen realiseren van de transformatiedoelstelling. Ze correspondeert met de beleidsvrijheid die frontline professionals nodig hebben om in oneindig diverse concrete situaties inderdaad te werken aan het zorgend en probleemoplossend vermogen van de jongere, diens gezin en van anderen in de sociale omgeving.

    Download hier het document.