• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Een overzicht van pilots om kwetsbare jongeren naar werk te begeleiden, opgesteld door de werkgroep Van School naar Werk in januari 2016. Het gaat om de volgende pilots:

  • De pilots van de MBO-raad en het Platform OZA
  • De Proeftuinen van het Ministerie van OCW
  • De Pilots Regionaal Onderwijsbeleid: zes pilots gericht op de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • Goede voorbeelden uit de rapportage van de Programmaraad over niet-uitkeringsgerechtigden en schoolverlaters; met name gericht op de regierol van gemeenten

  De werkgroep ‘Van school naar werk’ bestaat uit vertegenwoordigers van de ministeries van OCW, VWS en SZW, de VNG, de VO-raad, PO-raad en MBO-raad.

  Download het overzicht hier.