• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Regionale samenwerking in goede banen

  Arbeidstoeleiding van jongeren uit het vso, pro en mbo1. Ervaringen uit de samenwerkingspraktijk.

  De inhoud van deze publicatie kwam tot stand met inbreng van vele personen die bij arbeidstoeleiding en samenwerking in de regio zijn betrokken. Sleutelpersonen op landelijke en intermediair niveau deelden hun ervaringen over de bestanddelen van een goede methodiek voor arbeidstoeleiding. Ook gaven zij aan wat samenwerking tussen regionale partijen succesvol maakt en wat goede voorbeelden van bestaande, structurele, regionale netwerken zijn. De regionale initiatieven – die door de sleutelpersonen zijn aangedragen en waaruit in overleg zes zijn geselecteerd – zijn vervolgens op een aantal thema’s beschreven en beschouwd op hun functie ten opzichte van arbeidstoeleiding. In drie regiotafels, panelbijeenkomsten gehouden in verschillende delen van het land, zijn de bevindingen verder aangevuld, genuanceerd en geduid. In totaal waren 68 personen bij dit onderzoek betrokken.

  Download hier het document.