• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • In oktober en november zijn in het kader van het project Regionaal Onderwijsbeleid gesprekken gevoerd met 35 RMC-coördinatoren over de verdieping en verbreding van de RMC-taken. Een notitie geeft een overzicht van de huidige stand van zaken weer, geïllustreerd met concrete voorbeelden. Daarnaast beschrijft de notitie een drietal aandachtspunten voor verdere ontwikkeling van de RMC taken. De concrete voorbeelden kunnen dienen als inspiratie voor collega RMC-coördinatoren. De bevindingen en aandachtspunten zijn ook bedoeld als input voor landelijke ondersteuning en beleidsvorming.