• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Samen sterker bij leerlingendaling

  Handreiking bij samenwerkingsvraagstukken in het voortgezet onderwijs

  Leerlingendaling is voor veel scholen voor voortgezet onderwijs aanleiding om samen te werken met andere scholen in de regio. Op deze manier kan vaak een toegankelijk, divers en doelmatig onderwijsaanbod voor de regio behouden blijven. Een eerste stap is gezet als scholen niet meer vanuit concurrentie denken, maar elkaar opzoeken. Toch is de uitwerking van de samenwerking hiermee nog geen feit, en lopen scholen tegen allerlei praktische obstakels aan. En alhoewel oplossingen contextafhankelijk zijn, worstelen diverse scholen met dezelfde vraagstukken.

  Deze handreiking dient als een praktisch hulpmiddel voor schoolleiders en -bestuurders in het voortgezet onderwijs die hun eerste stappen zetten in samenwerking met andere scholen. De handreiking geeft een overzicht van verschillende, vaak gebruikte (organisatorische) vormen en (praktijk)voorbeelden van samenwerking. De brochure is geschreven vanuit een organisatiekundige invalshoek, met aandacht voor onder meer wet- en regelgeving, bestuurlijke verantwoordelijkheden en het goed betrekken van stakeholders.

  Download hier de handreiking.