• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Samenvatting internetconsultatie

    Samenvatting internetconsultatie vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs – OCW 2016. Er zijn 109 reacties binnengekomen van verschillende partijen, zoals scholen uit het voortgezet onderwijs, mbo-instellingen, sectororganisaties en gemeenten. De internetconsultatie heeft geleid tot wijzigingen in het wetsvoorstel, alsmede tot aanpassingen in de memorie van toelichting. In de samenvatting wordt nader ingegaan op de reacties op de zeven gestelde vragen.

    Download hier de samenvatting.