• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 •  Wat werkt bij schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten?

  Een leerling spijbelt of verzuimt van school wanneer hij wegblijft van school op momenten dat hij aanwezig moet zijn. Schoolverzuim is een belangrijke risicofactor voor voortijdig schoolverlaten.
  Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tot 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie (diploma havo, vwo of mbo niveau 2). Bij het ontbreken van een startkwalificatie is de kans groter dat de ex-leerling geen aansluiting vindt op de arbeidsmarkt.

  Een gezamenlijk preventieve aanpak van school en ouders verdient de voorkeur in de strijd tegen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten, boven een geïsoleerde aanpak die zich op één kenmerk van de jongere of diens leefsituatie richt. Onderzoek en praktijk laten inmiddels overtuigend zien dat verzuim en voortijdig schoolverlaten vele oorzaken hebben en daarom vragen om een veelzijdige aanpak.

  Download hier het literatuuronderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).