• Home
  • Vraagstukken
  • Hoe
  • Pilots
  • Overig
  • Stimuleringsproject LOB in het mbo

    Dit magazine is een uitgave van het landelijke Stimuleringsproject LOB in het mbo. Dit project wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van MBO Diensten. www.lob4mbo.nl

    Download hier de uitgave van juni 2015.