• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Kennisdocument, februari 2016

  Dit document geeft op pagina 4 en 5 de hoofdlijnen van de Banenafspraak en Quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veel gestelde vragen. Op de volgende pagina staat de inhoudsopgave met daarin de onderwerpen die aan de orde komen. De vragen en antwoorden in dit document zijn tot stand gekomen in samenwerking met UWV, VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland, Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN), branchevereniging voor sociale werkgelegenheid Cedris, MBO-Raad, Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO), Stichting van de Arbeid, Samen voor de Klant en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Download hier het kennisdocument.