• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "arbeidsbeperking"

  Veelgestelde vraag
  Op welke vormen van ondersteuning hebben ‘jong gehandicapten met arbeidsvermogen’ recht?

  De gemeente heeft voor jong gehandicapten met arbeidsvermogen dezelfde taken als voor mensen met een bijstandsuitkering. De gemeente biedt ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling en, waar nodig, inkomensondersteuning (via de Sociale Dienst). Gemeenten bepalen op basis van maatwerk wie voor welke vorm van ondersteuning in aanmerking komt. Wajong Vanaf 2015 is Wajong er alleen voor mensen die voor hun […]

  Meer
  Publicatie
  Draaiboek sluitende aanpak jongeren met een beperking

  Een draaiboek, opgesteld voor de regio’s Noord Holland Noord en Friesland, om tot een sluitende aanpak te komen voor kwetsbare jongeren.

  Meer
  Publicatie
  Handreiking Subsidieregeling Ernstige Scholingsbelemmeringen (ESB)

  Een handreiking voor gemeenten over beroepsopleidingen voor jongeren met ernstige scholingsbelemmeringen.

  Meer
  Publicatie
  Niet voor spek en bonen

  Verkenning naar mogelijkheden om als gemeenten samen met andere partijen arbeidsparticipatie te organiseren.

  Meer
  Publicatie
  Het verschil maken. Arbeidsperspectief voor jongeren met beperkingen

  Paper over de inzet van gemeenten (Nijmegen e.o.) over een aanpak gericht op arbeidsparticipatie van jongeren met beperkingen.

  Meer
  Publicatie
  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten

  Dit kennisdocument geeft de hoofdlijnen van de Banenafspraak en Quotumregeling aan en geeft vervolgens antwoord op veel gestelde vragen.

  Meer