• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "Beroeps Opleidende Leerweg"

  Inhoudelijk vraagstuk
  9. Terugplaatsing werkzoekenden

  De aanpak van het voortijdig schoolverlaten is succesvol geweest: steeds minder jongeren verlaten zonder startkwalificatie het onderwijs. Toch zijn er landelijk nog tienduizenden jongeren die geen werk hebben en geen afgeronde opleiding. Voor gemeenten vormen zij een moeilijke doelgroep.

  Meer