• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "doorlopende leerlijn"

  Veelgestelde vraag
  Welke mogelijkheden zijn er om mbo-opleidingen op het vmbo aan te bieden?

   In ‘Wat moet en wat mag in het nieuwe vmbo’ staat het antwoord op deze vraag beschreven. In vier hoofdstukken (onderwijsaanbod, onderwijsvormgeving, examinering en onderwijsorganisatie) wordt de bestaande ruimte zichtbaar gemaakt. Er wordt ook duidelijk gemaakt wat landelijk is voorgeschreven. Hieronder is een kort overzicht gegeven van landelijk beleid en mogelijkheden voor regionale afspraken over doorstroom […]

  Meer
  Inhoudelijk vraagstuk
  1. Krimp & onderwijsaanbod

  Bij dalende leerlingenaantallen biedt samenwerking tussen schoolbesturen en gemeenten binnen een regio een basis voor een goede instandhouding en spreiding van het onderwijsaanbod in het vo, speciaal onderwijs en mbo.

  Meer