• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "financiering"

  Voorbeeld
  Zuid Limburg: inrichting zorgknooppunt

  Pilot regio Zuid Limburg De pilot Zuid Limburg betreft ondersteuning van de werkgroep Passend Onderwijs-Jeugdzorg Zuid Limburg met voorbeelden en informatie uit de rest van het land. Doel van de werkgroep is het ondersteunen van po, vo, mbo en gemeenten, bij het inrichten van een zorgknooppunt dat het zorgadviesteam vervangt en wordt uitgebreid met extra […]

  Meer
  Veelgestelde vraag
  Wat zijn de financiële mogelijkheden voor regionale samenwerking tussen gemeente en onderwijs?

  Er zijn verschillende financiële mogelijkheden voor regionale samenwerking. Zo is het waar het gaat om de ondersteuning van schoolverlaters uit het PrO, VSO en entree onderwijs mogelijk om de volgende financiële middelen in te zetten vanuit de wettelijke en gemeentelijke voorzieningen: Inzet van loonkostensubsidie tot een maximum van 70 % van de vastgestelde loonwaarde Inzet […]

  Meer