• Home
 • Vraagstukken
 • Hoe
 • Pilots
 • Overig
 • Resultaten voor tag "inrichting vmbo-mbo"

  Publicatie
  Bestuurlijke Werkagenda VO-raad – MBO Raad

  De Bestuurlijke Werkagenda bevat afspraken tussen VO-raad en MBO Raad op thema’s die zij voor hun leden van belang vinden voor het optimaliseren van de aansluiting tussen het vo en mbo.

  Meer
  Voorbeeld
  Zuid-Kennemerland: regionaal overleg

  Deze pilot richt zich op de versterking van het regionaal besturenoverleg onderwijs Zuid-Kennemerland van gemeenten en schoolbesturen po, vo, mbo en hbo. Het gaat om de ontwikkeling van scenario’s voor een effectievere en intensievere aanpak voor jongeren in een kwetsbare positie, inclusief omschrijving van het te leveren maatwerk, financieringsvormen, monitorvoorstellen.

  Meer